Într-un comunicat comun din data de 17 martie 2022, autoritățile europene de supraveghere financiară (EBA, ESMA și EIOPA) atrag atenția consumatorilor că multe criptoactive sunt foarte riscante și au un puternic caracter speculativ.  În opinia celor trei autorități, astfel de active nu sunt potrivite pentru cei mai mulți consumatori de retail ca investiții ori ca mijloc de plată sau schimb. Mai mult, deținătorii de criptoactive trebuie să fie pregatiți să-și piardă toți banii investiți în acestea.

Recenta punere în gardă a autorităților europene de supraveghere financiară (AES) intervine în contextul în care, în țările Uniunii Europene (UE), se observă investiții în creștere în criptoactive din partea consumatorilor, pe fondul promovării agresive a acestei forme de plasament către public, inclusiv din partea unor influenceri pe canale de media socială.

 

Aspecte care trebuie știute și verificate

AES stabilesc criterii clare pe care consumatorii trebuie să le aibă în vedere pentru a lua decizii informate atunci când investesc în criptoactive, după cum urmează:

“Trebuie să fiți constienți de riscurile specifice ale criptoactivelor și ale produselor și serviciilor relaționate și să evaluați atent dacă riscurile sunt acceptabile date fiind propriile preferințe și situația voastră financiară. Acestea includ riscul:

 • să pierdeți toți banii pe care îi investiți;
 • ca prețurile să scadă și să crească rapid pe perioade scurte;
 • să puteți cădea victimă escrocheriilor, fraudelor, erorilor operaționale sau atacurilor cibernetice;
 • să fie improbabil să aveți drepturi la protecție sau compensare dacă lucrurile merg prost.

Dacă luați în considerare să cumpărați criptoactive sau produse și servicii relaționate, trebuie să vă întrebați următoarele:

 • puteți să vă permiteți să pierdeți toți banii investiți?
 • sunteți pregatiți să vă asumați riscuri înalte pentru a câștiga randamentele anunțate?
 • înțelegeți caracteristicile criptoactivului sau ale produselor și serviciilor relaționate?
 • firmele/părțile cu care tranzacționați se bucură de reputație?
 • sunt firmele/părțile cu care tranzacționati puse pe o listă neagră de autoritățile naționale relevante?
 • sunteti în măsura să protejați efectiv dispozitivele pe care le utilizați pentru a cumpăra, stoca sau transfera criptoactive, inclusiv cheile private?

 

Care sunt riscurile cheie?

Comunicatul AES identifică principalele riscuri implicate de criptoactive:

 • miscări extreme de prețuri: multe criptoactive se caracterizează prin fluctuații bruște și extreme de preț și sunt speculative întrucât prețul lor este determinat adesea numai în relatie cu cererea consumatorilor. Aceste caracteristici fac posibil ca investitorii să piardă, în parte sau în întregime, sumele investite. Volatilitatea ridicată a multor criptoactive face ca acestea să nu fie adecvate ca mijloc de păstrare a valorii sau ca mijloc de schimb (n.n. - funcții ale banilor);

 • informații înșelătoare: unele criptoactive sunt promovate către public de o manieră agresivă prin utilizarea de material de marketing care poate fi “neclar, incomplet, incorect și chiar înșelător în mod intenționat”. În acest context, AES atenționează că e posibil ca influencerii din media socială să fie influențați în comunicările lor de stimulente financiare oferite de firme pentru promovarea anumitor criptoactive;

 • absența protecției: întrucât majoritatea criptoactivelor și a serviciilor și produselor relaționate sunt nereglementate în UE, consumatorii nu pot beneficia de drepturile și mecanismele de protecție oferite consumatorilor pentru serviciile financiare reglementate (n.n. plângeri către autorități relevante, dreptul de a fi compensați pentru pierderi și existența de resurse financiare alocate în acest scop);

 • complexitatea produsului: anumite produse sunt foarte complexe (n.n. – modul de funcționare și clauzele contractuale asociate acestora fiind greu de înțeles). Totodată, o parte din ele au caracteristici care măresc pierderile în cazul unor evoluții defavorabile de preț. Din aceste motive, produsele complexe nu sunt potrivite pentru mulți consumatori;

 • manipulare de piață, lipsă de transparență a prețului și lichiditate scăzută: AES atrag atenția că procesul de determinare a prețului criptoactivelor nu este întotdeauna transparent și că deținerile de anumite criptoactive au un grad ridicat de concentrare. Prin urmare, este posibil ca pe piață să nu existe destui cumpărători și posibilități de negociere, ceea ce va avea un impact advers asupra stabilirii unor prețuri corecte și lichidității. De asemenea, AES precizeză că, in repetate rânduri, au fost semnalate cazuri de manipulare de piață;

 • pătrunderi neautorizate în sistemele informatice, riscuri operaționale și probleme de securitate: AES subliniează că aspectele privind tehnologia informației (IT) joacă un rol important când vine vorba de criptoactive. Potrivit AES, tehnologia DLT (“distributed ledger technology”) pe care se bazează această clasă de active implică riscuri proprii. De asemenea, anumiți emitenți și furnizori de servicii pentru criptoactive au fost ținta unor atacuri cibernetice sau s-au confruntat cu probleme operaționale. Mulți consumatori au suferit pierderi din cauza pătrunderii neautorizate în sistemele lor informatice (“hacks”) sau a pierderii cheilor private ce asigurau accesul la criptoactivele lor.

În afară de trecerea în revistă a riscurilor identificate, AES a ținut să transmită și mesajul că utilizatorii trebuie să fie conștienți de impactul advers major asupra mediului ambiant al utilizării anumitor criptoactive, din cauza consumului înalt de energie, ce rezultă, în principal, din procesele de minerit si validare a acestora. De asemenea, AES au precizat ca la data emiterii comunicatului comun existau mai mult de 17.000 de diferite criptoactive. În opinia noastră, o astfel de referire arată că este important ca un consumator să înțeleagă conceptul și modul de funcționare al fiecarui criptoactiv în parte, pentru a ști exact în ceea ce investește.

Textul integral al comunicatului comun ce a făcut obiectul articolului de față poate fi găsit pe site-ul Internet al fiecărei AES semnatare. De precizat că acest comunicat vine în continuarea altor avertizări ale AES privind riscurile implicate de cumpărarea/deținerea de criptoactive[i].

 

Cele trei autorități europene menționate anterior (AES), și anume European Banking Authority - EBA (Autoritatea Bancară Europeană), European Insurance and Occupational Pensions Authority - EIOPA (Autoritatea Europeană de Asigurări și Pensii Ocupaționale) și European Securities and Market Authority - ESMA (Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe), ce au început să funcționeze în 2011, reprezintă componente importante ale arhitecturii europene de supraveghere a piețelor financiare, alături de Consiliul European de Risc Sistemic, Banca Centrală Europeană și autoritățile de supraveghere din țările membre. AES asigură supravegherea microprudențială (sectorială) a piețelor financiare ale UE în colaborare cu autoritățile naționale de supraveghere naționale și BCE. În timp ce atribuțiile curente de supraveghere financiară sunt împărțite între autoritățile naționale relevante și BCE[ii], AES au drept responsabilitate dezvoltarea și implementarea unui cadru comun de reglementare, precum și asigurarea convergenței practicilor de supraveghere în Uniunea Europeană. În particular, AES sprijină instituțiile UE în procesul legislativ, elaborează standarde de reglementare și asigură coordonarea dintre autoritățile naționale de supraveghere. În anul 2019, prin intermediul unui regulament și al unei directive, au fost revizuite și întărite aspecte cum ar fi atribuțiile, guvernanța și sursele de finanțare ale AES.


[i]EBA, „Warning to consumers on virtual currencies”, 12 December 2013; ESAs, „ESAs warns consumers of risks in buying virtual currencies”, 12 February 2018; ESMA, „ESMA sees high risks for investors in non-regulated crypto-assets”, 17 March 2021.

[ii]Urmare crizei financiare globale din 2008, statele membre UE din zona euro au creat un Mecanism Unic de Supraveghere (MUS) și un Mecanism Unic de Rezoluție (MUR), ca parte a proiectului Uniunii Bancare. În cadrul MUS, Banca Centrală Europeană este autoritatea însarcinată cu supravegherea (micro)prudențială a principalelor instituții bancare din zona euro și din statele non-euro ce aderă la acest mecanism; celelalte bănci rămân în jurisdicția autorităților naționale de supraveghere. Uniunea Bancară se compune din trei piloni: MUS, MUR și EDIS (schema europeană de asigurare a depozitelor bancare). La momentul scrierii acestei opinii, erau operaționali doar primii doi piloni, modalitățile de structurare a EDIS fiind încă în discuție la nivel european.


Cristian Bichi

Cristian Bichi

Consilier guvernator, Cancelaria BNR

Articole ale aceluiași autor

Disclaimer

OpiniiBNR.ro este o platformă - forum pe care specialiştii din Banca Națională a României dezbat principalele evoluții macroeconomice și financiare locale și internaționale. Opiniile exprimate sunt strict personale, nu reflectă poziția oficială a Băncii Naționale a României și nu implică sau angajează în niciun fel această instituție.
Politica de utilizare cookies

Căutare

Autori