Într-un comunicat recent, Asociația Băncilor Germane s-a pronunțat în favoarea monedei euro digitale, văzută ca următorul pas în evoluția banilor. Anunțul este important, atât prin contribuția acestor entități private la dezbaterea aspectelor tehnice ale posibilei viitoare monede, cât și prin aceea că demonstrează că proiectul respectiv nu este promovat în secret de câteva instituții ale Uniunii Europene. Totodată, poziția băncilor ofera noi argumente pentru infirmarea unor teorii conspiraționiste legate de euro, ca monedă digitală de bancă centrală (CBDC), vehiculate în România în ultima perioadă

 

Scenariul conspiraționist: scurt apel la memorie

 

Cu ceva timp în urmă, mesajul originar al unei știri difuzate de o agenție de presă internațională privind proiectul creării unei monede euro digitale era transmis puternic alterat pe câteva canale de comunicare publică din România. Se lansa tema falsă și alarmistă a renunțării la euro în formă fizică ca urmare a digitalizării complete a monedei europene. Apoi, odată declanșat efectul “bulgărelui de zăpadă”, au fost răspândite informații privind transformarea monedei naționale (leu) în euro digital sau într-o altă monedă digitală de bancă centrală (CBDC) undeva în cursul anului 2023. Se afirma că introducerea CBDC (inclusiv euro digital) va duce la dispariția băncilor comerciale prin centralizarea operațiunilor bancare la băncile centrale, că banii vor avea o valabilitate limitată în timp și că aceștia nu vor putea fi folosiți decât pentru cumpărăturile ce vor fi indicate discreționar de autorități. Altfel spus, banii ar urma să devină programabili. Mai mult, potrivit susținerilor respective, dreptul la viață privată al utilizatorilor de CBDC va dispărea, toate tranzacțiile bancare ale acestora urmând a fi cunoscute de guverne.

 

Asociația Băncilor Germane dixit: euro digital oferă multiple oportunități

 

Pe fundalul descris mai sus, nici nu se putea o ironie mai mare decât ca entități private cum ar fi băncile comerciale[i] să se pronunțe în favoarea unui proiect, ce a fost descris ca trimițându-le la groapa de gunoi a istoriei. Instituțiile respective nu consideră că euro digital, ca monedă digitală de bancă centrală pentru consumatori (rCBDC), va pune capăt existenței lor. Din contră, în comunicatul din 6 februarie 2023, ele găsesc că inițiativa prezintă numeroase oportunități, atât pentru ele, cât și pentru consumatori și firme.

În viziunea Asociației Băncilor Germane (BdB), un euro digital va permite depășirea problemelor generate de actuala fragmentare a pieței europene pentru plăți electronice, în special în domeniul celor de retail[ii]. Ca mijloc de plată, ușor de utilizat și fără risc, noua monedă va putea fi încorporată în metodele de plată comercială din zona euro. În condițiile primirii statutului de monedă cu curs legal, euro digital va avea un avantaj clar asupra mijloacelor de plată existente, ceea ce va duce la o largă acceptare din partea publicului. Totodată, un euro digital va permite Europei să-și organizeze piața plăților digitale și a serviciilor asociate în mod autonom, fără a depinde de furnizori din afară, așa cum este cazul în prezent.

Totuși, băncile germane atrag atenția că succesul posibilei viitoare monede digitale europene[iii] depinde de modul cum aceasta va răspunde nevoilor publicului. De aceea, implementarea proiectului va trebui să se facă pe baza unei largi consultări între instituțiile politice europene, băncile centrale din eurozonă, public și actorii de piață. BdB dorește să participe la dezbatere, întrucât euro digital e de natură să afecteze modelul de afaceri al membrilor asociației, existând oportunități, dar și riscuri (gestionabile) pentru aceștia.

 

Așteptări privind un euro digital

 

Băncile germane se implică în procesul de adoptare al unei CBDC europene având o serie de așteptări. Acestea sunt prezentate, mai jos, în contextul mai larg al dialogului general de politică purtat de părțile interesate cu BCE.

  • un euro digital trebuie să fie o formă “mai bună” de numerar pentru consumator

Industria bancară germană consideră că un euro digital nu trebuie să se limiteze la a copia trăsăturile actuale ale numerarului (“cash’) ca mijloc de plată, ci “trebuie să creeze beneficii adiționale”, ce țin de metodele de plată digitale.   Împrumutând din trăsăturile numerarului, viitoarea monedă va trebui să aibă curs legal[iv], să nu presupună risc de credit și de lichiditate, să poata fi utilizată off-line și în condiții de anonimitate cât mai ridicate, atât cât va permite cadrul legal; ea nu va trebui însă să aibă aceleași probleme logistice și de securitate pe care le are numerarul. În plus, conform comunicatului, un euro digital va trebui să “acționeze ca un fel de materie primă, permitând băncilor comerciale să dezvolte metode de plată și alte servicii bazate pe acesta, prietenoase cu clienții”.

Băncile germane subliniează că ele țin ca euro digital să “îndeplinească strict cerințele europene de protecție a datelor” și ca acesta “să adere la principiul că utilizatorii își mențin suveranitatea asupra datelor lor”.

  • euro digital va fi pus în circulație de băncile comerciale

BdB consideră că băncile comerciale sunt alegerea clară pentru punerea în circulație a euro digital, dată fiind cunoașterea intimă din partea intermediarilor financiari a necesităților clienților lor. În consecință, băncile vor oferi clienților “portofele digitale” unde aceștia își vor păstra deținerile în euro digital, ce vor fi legate cu conturile lor curente ca platformă principală de plată.  

Poziția băncilor comerciale este în consonanță cu cea a Bancii Centrale Europene (BCE), instituția care se ocupă cu proiectarea monedei euro digital. Aceasta a subliniat recent că Eurosistemul (nn - BCE plus băncile centrale din zona euro) va oferi doar servicii de decontare și nu va gestiona conturile utilizatorilor. Potrivit vicepreședintelui BCE, Fabio Panetta, conturile de euro digital și operațiunile de plăți asociate “vor fi oferite și operate de intermediari financiari privați, așa cum este cazul conturilor bancare și serviciilor cu care clienții sunt deja obișnuiți”.  

  • euro digital va trebui să răspundă cerințelor pieței și să faciliteze inovarea pe termen scurt și lung

Potrivit băncilor germane, pentru a avea succes pe termen lung într-o piață a plăților ce este extrem de competitivă, euro digital trebuie să fie astfel proiectat încât să ofere băncilor suficientă flexibilitate pentru a dezvolta noi soluții inovative pentru clienții lor. Anonimitatea plăților este importantă pentru utilizatori, deci euro digital ar trebui conceput conform principiului: “cât mai multă protecție a vieții private este posibilă, cât de multe cerințe de prevenire a spălării banilor… sunt necesare”. Importantă este și introducerea unei capabilități “off-line“, definită ca posibilitatea de a face transferuri în euro digital în situația în care nici plătitorul, nici beneficiarul nu au acces la Internet. Mai mult, băncile germane consideră că este esențial ca euro digital să promoveze plățile automate (asa-zisele plăți programabile), pentru stimularea inovării financiare și reducerea anumitor riscuri de plată.

Asteptările băncilor germane de mai sus, aliniate cu cele ale altor persoane interesate (“stakeholders”), sunt cunoscute BCE, care încearcă să răspundă acestora.

În ceea ce privește îngrijorările unor clienți că euro digital ar putea să afecteze confidențialitatea datelor privind plățile lor, BCE propune să nu aibă acces la date personale. Într-un scenariu de bază, datele personale și cele privind tranzacțiile vor fi accesibile numai instituțiilor financiare pentru a respecta cerințele legale impuse acestora. Legiuitorii europeni urmează să stabilească unde va fi stabilit echilibrul între apărarea vieții private și celelalte obiective de politică publică, dacă vor dori să ridice ștacheta acestei protecții mai sus decât e cazul în prezent. BCE analizează și scenarii alternative. Într-o primă variantă, cea a protecției selective, se propune o ocrotire mai ridicată a vieții private pentru tranzacțiile de valoare redusă. În a doilea variantă, cea a tranzacțiilor off-line, soldul și valoarea tranzacțiilor nu vor fi cunoscute intermediarilor financiari.

Legat de plățile programabile, BCE susține ideea efectuării acestora de către bănci. Instituția europeană avertizează însă că nu trebuie să se facă confuzie între plățile programabile și moneda programabilă.

În cazul plăților programabile, o persoană decide ce face cu banii săi, autorizând băncile să facă o plată automată atunci când anumite condiții, stabilite la propria sa alegere, sunt îndeplinite. Moneda programabilă înseamnă că banii deținuți de clienți sunt supuși unor limitări stabilite de alte persoane decât aceștia.

Pentru a se evita, pe viitor, alimentarea oricărei confuzii între cele doua concepte, Fabio Panetta, vicepreședinte BCE, a precizat recent următoarele: “euro digital nu va fi niciodată o monedă programabilă. BCE nu va stabili nicio limitare, unde, când și cui pot plăti persoanele cu euro digital. Asta ar fi similar unui voucher. Și băncile centrale emit bani, nu vouchere.”[v].

  • un euro digital trebuie proiectat să facă riscurile gestionabile

În opinia BdB, introducerea unui euro digital nu va genera numai oportunități, ci implică și riscuri potențiale pentru membrii săi, cum ar fi pierderea de depozite bancare cu efecte negative asupra finanțării economiei reale, reducerea veniturilor și slăbirea relațiilor bancă-client. Este necesar ca toate aceste riscuri să fie analizate atent și minimizate, băncile germane solicitând BCE să-și adâncească analizele în domeniu. Ca reacție la problema transferurilor din depozitele bancare convenționale în cele denominate în euro digital, cu implicații pe linia stabilității financiare, BCE a comunicat deja că nu vor fi permise dețineri individuale în viitoarea monedă de bancă centrală peste un anumit nivel (posibil 3.000 de euro).

 

Concluzii

 

Recentul comunicat al băncilor private germane reprezintă un nou argument că introducerea unui euro digital se realizează în mod transparent, pe bază de dialog între instituțiile politice ale UE și alte părți interesate. Proiectul respectiv nu este rezultatul deciziilor unor conspiratori și nici nu ascunde intenții malefice. Bine pilotat și odată transpus în practică, el va aduce o importantă contribuție la asigurarea independenței digitale și monetare europene. Totodată, va crește atractivitatea pieței financiare europene. Să mai subliniem că, în cazul euro digital, nu se verifică și alte acuze ce i-au fost aduse în calitate de CBDC. Cum s-a arătat mai sus, viitoare monedă digitală europeană nu va duce la dispariția băncilor comerciale, banca centrală (în speță BCE) nu va avea acces la date personale, iar clienții băncilor vor avea control asupra banilor lor, fiind vorba doar de plăți programabile și nu de o monedă programabilă.


[i] Asociația Băncilor Germane reprezintă interesele a 176 de membri (155 de bănci comerciale private și 21 de instituții Fintech).

[ii] În domeniul plăților de retail, țările europene utilizează sisteme de plată diferite, ceea ce duce la fragmentarea piețelor. De asemenea, există o dependență ridicată față de furnizorii de sisteme internaționale de carduri (de ex. Visa, Mastercard).

[iii] Sintagma “posibila ... monedă” este folosita în textul opiniei pentru că nu există deplina siguranță că proiectul va fi dus la bun sfârșit, deși unii analiști consideră că, din punct de vedere strict politic, nu mai există punct de întoarcere. În toamna anului 2023, BCE va finaliza faza de investigare a proiectului euro digital, urmând ca organul de conducere al instituției să decidă dacă se va trece la faza următoare, cea de realizare.

[iv] Cursul legal implică existența obligației legale de a acepta viitoarea monedă în plăți și ca aceasta să fie utilizată pentru lichidarea datoriilor.

[v] Panetta Fabio, “ The digital euro: our money wherever, whenever we need it”, Introductory statement at the Committee on Economic and Monetary Affairs of the European Parliament, Brussels, 23 January 2023


Cristian Bichi

Cristian Bichi

Consilier guvernator, Cancelaria BNR

Articole ale aceluiași autor

Disclaimer

OpiniiBNR.ro este o platformă - forum pe care specialiştii din Banca Națională a României dezbat principalele evoluții macroeconomice și financiare locale și internaționale. Opiniile exprimate sunt strict personale, nu reflectă poziția oficială a Băncii Naționale a României și nu implică sau angajează în niciun fel această instituție.
Politica de utilizare cookies

Căutare

Autori