Pentru reducerea efectelor economice negative produse de urgența sanitară declanșată de apariția noului coronavirus, o serie de țări au adoptat moratorii oficiale privind plățile aferente creditelor bancare. Ideea câștigă progresiv teren, noi țări luând recent măsura respectivă, adaptată la contextul național, sau intenționând să faca aceasta în viitorul apropiat. Există însă și state care nu au inclus un moratoriu oficial de plăți în cadrul priorităților lor imediate. Articolul de față prezintă situația actuală din domeniu în țările aflate în vecinătatea apropiată a României și care, în general, au economii cu caracteristici apropiate acesteia. Abordarea comparativă va permite cititorilor să evalueze măsurile relevante din țara noastră în context regional.

Austria

În data de 4 aprilie 2020, Austria a adoptat o lege federală prin care a fost introdus un moratoriu oficial privind împrumuturile și alte instrumente similare. Moratoriul este valabil pentru o perioadă de 3 luni. El permite o amânare a plăților aferente ratelor de capital și dobânzilor, la contractele de împrumut încheiate cu consumatorii și microîntreprinderile înainte de 15 martie 2020, dacă acestea ajung la scadență în intervalul 1 aprilie - 30 iunie 2020. Moratoriul este opțional pentru debitori și obligatoriu pentru bănci. Un debitor are dreptul de a cere aplicarea moratoriului dacă în circumstanțele extraordinare cauzate de răspândirea pandemiei de COVID-19 a pierdut venituri, ceea ce i-a afectat capacitatea de a face față serviciului datoriei (legea arată cum trebuie interpretat acest criteriu de eligibilitate). Debitorul nu va fi considerat în întârziere pentru durata amânării plăților, prin urmare nu se vor percepe dobânzi penalizatoare. Părțile contractante pot încheia înțelegeri care să devieze de la prevederile moratoriului, în special privind posibile plăți parțiale, ajustări de dobânda și rate de capital sau reeșalonări.

Noua lege mai stabilește limitarea dobânzii moratorii la nivelul dobânzii legale în contractele încheiate înainte de 1 aprilie 2020, dacă debitorii nu efectuează plățile datorate în intervalul 1 aprilie - 30 iunie 2020 sau fac aceasta în mod parțial, ca urmare a afectării semnificative a performanței lor economice din cauza crizei sanitare generate de COVID-19. De asemenea, debitorii nu vor fi obligați să ramburseze costurile executării extrajudiciare a datoriei sau ale măsurilor de recuperare. Legea mai stabilește condițiile în care nu vor exista obligații de plată a penalităților contractuale dacă debitorul este în întârziere.

Bulgaria

În domeniul moratoriilor de plăți la credite, Bulgaria a acționat etapizat. Într-o primă fază, guvernul a adoptat un moratoriu privind dobânzile penalizatoare la împrumuturile bancare, ce va intra în vigoare din 13 aprilie 2020. Măsura nu a avut în vedere reglementarea plății altor obligații ale debitorilor față de instituțiile creditoare, aceste aspecte urmând a fi rezolvate în etapa a doua, după clarificarea și implementarea de măsuri de reglementare bancară care să permită băncilor flexibilitate sporită în a veni în sprijinul clienților lor, pentru a reduce efectele negative asupra acestora ale crizei sanitare.

Un pas important în adoptarea unui moratoriu temporar și selectiv pentru suspendarea plăților la împrumuturile bancare a fost făcut în data de 3 aprilie 2020, când Banca Națională a Bulgariei a anunțat, printr-un comunicat oficial, că a adoptat decizia de a respecta Orientările referitoare la moratoriile legislative și private asupra plăților la credite legate de COVID-19, emise de către Autoritatea Bancară Europeană (ABE).

După cum se precizează în comunicat, moratoriile asupra plăților aferente împrumuturilor bancare pot fi un instrument eficace pentru ușurarea dificultăților de lichiditate ale clienților bancari în contextul crizei COVID-19. Ele pot avea însă efecte adverse asupra instituțiilor de credit, întrucât în conformitate cu cadrul de reglementare existent (n.n. - în mare măsura derivat din reglementări europene), plățile amânate sau suspendate în legatură cu împrumuturile bancare conduc la costuri și cerințe de capital adiționale pentru entitățile creditoare.

Totodată, comunicatul subliniază că orientările ABE introduc un principiu temporar în conformitate cu care moratoriile bancare în privința plăților la împrumuturile bancare nu au ca rezultat o reclasificare a expunerilor sub formă de active restructurate sau în default, dacă măsurile se bazează pe legea națională și sunt agreate și implementate la nivelul sistemului bancar.

Pe baza orientărilor ABE, banca centrala bulgară a solicitat băncilor comerciale să propună, în cinci zile lucrătoare, o reglementare unică privind un moratoriu privat referitor la plățile aferente împrumuturilor bancare în relație cu criza COVID-19.

Regulile elaborate de bănci, agreate cu banca centrală, vor oferi instituțiilor creditoare flexibilitate în oferirea de facilități la împrumuturile bancare pentru clienții lor. Detalii privind beneficiile pentru persoanele fizice și firme vor fi cunoscute odată cu publicarea reglementării privind moratoriul privat.

Republica Cehă

În perioada imediat următoare declanșării crizei Covid-19, unele bănci din Republica Cehă au suspendat în mod voluntar ratele la împrumuturile clienților lor. Ca și în situația Poloniei, măsurile au fost luate ca urmare a recomandărilor asociației bancare naționale, care nu au însă forță obligatorie. Pentru a ajuta băncile să reducă impactul suspendărilor de plați asupra situației lor financiare, banca centrală a Cehiei a relaxat regulile sale de clasificare a activelor bancare.

Un proiect de lege privind introducerea unui moratoriu la plata creditelor și a altor măsuri extraordinare a fost aprobat de guvern în data de 1 aprilie 2020. În prezent, proiectul este dezbătut în Parlamentul ceh, în baza unei proceduri de aprobare rapidă, astfel încât se așteaptă ca legea să intre în vigoare în următoarele zile.

În absența unor modificări aduse de leguitorii cehi, legea privind moratoriul la plata creditelor va avea prevederile prezentate în continuare. Beneficiarii moratoriului vor fi persoanele fizice, persoanele fizice cu activități de afaceri cât și persoanele juridice, care vor putea să-și amâne plățile pentru trei (până la 31 iulie) sau șase luni (până la 31 decembrie) pe baza unei notificări transmise instituției lor creditoare. În notificarea sa, debitorul va trebui doar să specifice că dorește să beneficieze de prevederile moratoriului din cauza problemelor economice pe care le întâmpină în contextul pandemiei de COVID-19. Situația de dificultate economică nu trebuie demonstrată. Moratoriul va fi obligatoriu pentru bănci și se va aplica automat pe baza notificării mai sus amintite.

Apelul la moratoriu este posibil cu condiția ca împrumuturile pentru care se solicită amânarea să fi fost trase înainte de 26 martie 2020. Pentru împrumuturile cu garanții reale este suficient ca împrumutul să fi fost contractat înainte de data anterior indicată. Moratoriul nu se aplică anumitor instrumente financiare, cum ar fi: carduri de credit, împrumuturi reînoibile, leasing operațional sau împrumuturi legate de tranzacții pe piața de capital. Împrumuturile care înregistrează restanțe de mai mult de 30 de zile la data de 26 martie nu pot beneficia de amânare.

Pe perioada de suspendare, nu se vor plăti ratele de capital scadente și scadența finală va fi prelungită în mod corespunzător cu acestea. De asemenea, firmele vor continua să plătească dobândă și comisioane în conformitate cu prevederile contractuale inițiale. În cazul persoanelor fizice, dobânda se va calcula pe durata suspendării, urmând a fi platită după încetarea moratoriului.

O prevedere interesantă din proiectul de lege este aceea că persoanele juridice care beneficiază de moratoriu trebuie pe perioada suspendării plăților să se abțină de la înstrăinarea activelor care ar putea fi folosite pentru satisfacerea creditorului.

Croația

Nu există încă un moratoriu oficial care să amâne plata ratelor la credite. Măsuri de acest gen se pot aplica numai pe o bază voluntară, autoritățile încurajând instituțiile de credit în acest sens.

Polonia

În prezent, nu există vreo comunicare oficială a guverrnului polonez despre intenția sa de a introduce un moratoriu de plăți prin măsuri legislative. Recomandări în legatură cu suspendarea plăților la împrumuturi au fost făcute de asociația băncilor poloneze, dar acestea nu au un caracter obligatoriu.

Serbia

Reglementările privind moratoriul la plățile la credite au fost publicate în Gazeta Oficiala în data de 17 martie 2020 și au intrat în vigoare în ziua următoare. Băncile și firmele de leasing au fost obligate să ofere un moratoriu clienților în privința plății obligațiilor lor aferente creditelor în termen de trei zile (până la 21 martie) prin publicarea unor astfel de oferte pe site-urile lor web. În termen de 10 zile de la notificare, clienții pot refuza oferta, în absența unei reacții a acestora urmând a se considera că ei au fost de acord cu aceasta. Moratoriul produce efecte juridice la momentul expirării perioadei de zece zile.

Moratoriul înseamnă o suspendare a rambursării împrumuturilor, cât și a altor obligații către bănci. Debitorii care au beneficiat de mai multe împrumuturi au dreptul la un moratoriu în legătură cu plata ratelor la toate aceste împrumuturi. Dacă debitorii continuă să-și îndeplinească obligațiile la timp după publicarea ofertei, aceasta nu îi împiedică să solicite oricând moratoriul pe durata stării de urgență.

Pe durata stării de urgență, băncile nu vor calcula dobandă penalizatoare la creditele restante. Moratoriul durează cel puțin 90 de zile (aceasta este perioada stării de urgență). La încetarea moratoriului, debitorii vor continua să-și plătească ratele, ceea ce înseamnă că termenii lor contractuali sunt practic extinși cu trei luni. Dacă debitorii vor cere o metodă diferită de plată, mai potrivită necesităților acestora, băncile au libertatea de a găsi cele mai potrivite soluții. În ceea ce privește dobânda contractuala calculată și acumulată pe durata moratoriului, ea va fi adaugată la datorie și distribuită uniform pe durata scadenței rămase.

Slovacia

În data de 7 aprilie 2020, în Slovacia a intrat în vigoare o lege privind impunerea unui moratoriu la plata creditelor și a altor măsuri extraordinare în sectorul financiar. În conformitate cu noua lege, persoanele fizice, persoanele fizice cu activități de afaceri și întreprinderile mici și mijlocii pot cere amânarea cu până la nouă luni în cazul băncilor și cu până la trei luni (cu posibilitatea prelungirii cu încă trei luni) în cazul altor instituții financiare ce acordă credite.

Moratoriul are caracter obligatoriu pentru bănci, dacă debitorul solicită să beneficieze de acesta și îndeplinește următoarele condiții: (1) nu are întârzieri la plata împrumutului mai mari de 30 de zile calendaristice, la data primirii solicitării; (2) nu trebuie să fie în default cu cel puțin 100 de euro în cazul altui împrumut cu același creditor; (3) banca nu a apreciat că debitorul este în default (în înțelesul art. 178 din regulamentul european privind cerințele de capital) la data primirii solicitării. Debitorul are dreptul să ceară să intre sub incidența moratoriului numai o singură dată. Banca creditoare este obligată să informeze clientul dacă este de acord cu solicitarea în termen de 30 de zile. Clienții trebuie să primescă informații de la instituțiile creditoare despre consecințele amânării plaților, un obiectiv al acestei prevederi fiind acela ca debitorii să înțeleagă că o astfel de măsură nu înseamnă iertarea de datorie. Obligația de rambursare a ratelor este amânată pentru mai târziu. Dobânzile la imprumut se calculează în continuare pe perioada de suspendare și ele vor fi alocate de institutiile creditoare ratelor ramase de plata după ce perioada de suspendare a expirat, dacă nu se va conveni altfel cu clientul.

Slovenia

Un moratoriu oficial în privința plăților împrumuturilor a fost implementat în Slovenia pe baza unui act normativ adoptat de guvern. Potrivit acestuia, băncile vor acorda o suspendare privind rambursarea împrumuturilor pe o durată de 12 luni, în situația în care obligațiile contractuale nu au devenit scadente înainte de data declarării urgenței epidemiologice. Moratoriul este aplicabil, la cerere, următoarelor persoane: companiilor slovene, persoanelor fizice cu cetățenie slovenă, persoanelor fizice ce acționează în calitate de angajatori în conformitate cu legislația slovenă, întreprinderilor individuale, agricultorilor, cooperativelor, asociațiilor și instituțiilor.

Condițiile de acces la moratoriu diferă în funcție de categoria debitorului și de unele aspecte specifice. De exemplu, cu excepția persoanelor fizice, celelalte categorii de debitori trebuie să arate că și-au plătit impozitele și contribuțiile sociale și că înregistrează dificultăți economice din cauza crizei declanșate de epidemia cu noul coronavirus. Firmele mari trebuie să demonstreze că în absența suspendării obligațiilor ar intra în faliment.

Moratoriul se aplică la toate obligațiile de plată stabilite prin contract, cu precizarea că dobânzile se calculează pe durata moratoriului. Data scadenței finale va fi prelungită cu durata suspendării.

Beneficiarii moratoriului trebuie să raporteze periodic băncii creditoare cum evoluează situația lor financiară. Creditorul poate să suspende sau să reducă durata moratoriului dacă aceasta se justifică în lumina raportărilor primite și evaluărilor proprii sau ca răspuns la neîndeplinirea obligațiilor de raportare sau la raportarea de informații false din partea debitorilor.

Ungaria

Pentru moratoriul din această țară a se vedea analiza detaliată din articolul “Coronavirusul și moratoriul privind plățile la credite în Ungaria” de pe acest blog.

În loc de concluzii

Autorul a decis să nu tragă concluzii privind modul cum țări apropiate geografic au implementat moratorii la plata creditelor, lăsând această întreprindere în seama cititorilor interesați. Urmează ca aceștia să decidă dacă măsurile adoptate oficial în Romania în domeniul analizat se compară favorabil sau nu cu cele introduse de statele vecine.

PS: Articolul de față are caracter documentar. El surprinde situația existentă la data de 10 aprilie 2020, pe baza informațiilor disponibile autorului.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In prezent, nu exista vreo comunicare oficiala a guvernului polonez despre intentia sa  de a introduce

Cristian Bichi

Cristian Bichi

Consilier guvernator, Cancelaria BNR

Articole ale aceluiași autor

Disclaimer

OpiniiBNR.ro este o platformă - forum pe care specialiştii din Banca Națională a României dezbat principalele evoluții macroeconomice și financiare locale și internaționale. Opiniile exprimate sunt strict personale, nu reflectă poziția oficială a Băncii Naționale a României și nu implică sau angajează în niciun fel această instituție.
Politica de utilizare cookies

Căutare

Autori