Cu câteva zile în urmă, Eurogrupul a dat publicității poziția sa legată de proiectul introducerii unei monede digitale de bancă centrală pentru zona euro (euro digital). Aprecierile acestui influent organism european demonstrează, încă o dată, că numeroase susțineri privind noua monedă digitală, în special din blogosferă, nu sunt altceva decât știri false (“fake-news’). Detalii în continuare.

În comunicatul său din 16 ianuarie 2023, Eurogrupul[i] isi reafirmă sprijinul pentru eforturile continue ale instituțiilor europene și naționale implicate în activitatea pregătitoare pentru emiterea potențială a unui euro digital și încurajeaza un nivel înalt de inovare și ambiție în explorarea posibilor opțiuni de proiectare și distribuire.

Deasemenea, Eurogrupul consideră că euro digital ar putea juca un rol cheie într-o economie caracterizată printr-o digitalizare în creștere, întărind autonomia strategică a Uniunii Europene (reflectând astfel rolul geopolitic central jucat de sistemele de plăți), promovând inovarea în sectorul financiar și aducând beneficii cetățenilor, întreprinderilor și statelor membre, în paralel cu păstrarea rolului monedei de bancă centrală ca o ancoră a sistemului monetar european[ii].

 

Eurogrupul și teoriile conspiraționiste privind euro digital

 

Pozițiile Eurogrupului referitoare la euro digital, reflectate în comunicatul întâlnirii din ianuarie a.c., infirmă multe din teoriile conspiraționiste promovate în spațiul public în ultima perioadă, în legătură cu posibila viitoare monedă digitală de bancă centrală de retail (rCBDC) a celor 19 țări membre ale UE reunite în Uniunea Economică și Monetară.

În continuare, sunt redate pozițiile despre euro digital exprimate de Eurogrup, în contrapondere cu diverse afirmații ce țin de o realitate alternativă:

  • adoptarea euro digital va fi un proces politic democratic

Eurogrupul consideră că, atât introducerea unui euro digital, cât și caracteristicile sale și alegerile de proiectare necesită decizii care trebuie discutate și luate la nivel politic. Pe acest fundal, grupul salută acțiunile Băncii Centrale Europene și ale Comisiei Europene de a informa regulat statele membre UE despre mersul proiectului. Totodată, Eurogrupul subliniează că adoptarea unui euro digital necesită o bază legală adecvată, ce va implica Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene (nn: co-leguitori) pe baza unei propuneri legislative a Comisiei Europene. Nu în ultimul rând, pentru ca proiectul să aibă succes, el va trebui să fie sprijinit de către public și bazat pe o solidă bază democratică.

Comentariu: În fața realităților descrise mai sus, cât credit poate fi acordat unor falși profeți, potrivit cărora euro digital va fi introdus ca rezultat al acțiunii unui grup redus de conjurați, ce activează din umbră?

  • euro digital nu va duce la dispariția numerarului (cash)

Potrivit Eurogrupului, euro digital trebuie să completeze și nu să substituie numerarul (“cash’) și trebuie să garanteze utilizatorilor din zona euro accesul la moneda de bancă centrală într-o perioadă de digitalizare în creștere a plăților. Noua monedă digitala va trebui să fie sigură și rezilientă, să garanteze un nivel ridicat de protecție a vieții private, să fie ușor de utilizat și accesibilă pe scară largă publicului, inclusiv în privința costurilor pentru utilizatorii finali. Nu vor trebui uitate nici implicațiile asupra mediului înconjurător în procesul de proiectare a monedei euro digital.

Totodată, Eurogrupul ține să reamintească publicului că organul de conducere al BCE (Consiliul guvernatorilor) va analiza rezultatul fazei de investigare a proiectului euro digital în toamna anului 2023, urmând a decide pe acestă bază daca se va trece la faza de realizare. Posibila emitere a unui euro digital va veni numai într-o etapă ulterioară și va depinde în mod necesar de evoluțiile legislative din UE.

Comentariu: Spre finalul anului trecut, un cor de bocitoare avertiza publicul român că introducerea euro digital va duce la dispariția monedelor și bancnotelor denominate în euro (cash), undeva în cursul anului 2023. Total neadevărat, atât în privința dispariției euro în formă fizică, cât și legat de calendarul adoptării euro digital.

  • protecția vieții private este avută în vedere

Eurogrupul subliniează că, pentru a avea succes, euro digital trebuie să garanteze și să mențină încrederea utilizatorilor, pentru care dreptul la viață privată este o dimensiune cheie și un drept fundamental. În același timp, Eurogrupul consideră că euro digital va trebui să urmarească și alte obiective de politică cum ar fi prevenirea spălării banilor, a finanțării ilicite, a evaziunii fiscale, precum și asigurarea respectării sancțiunilor. O abordare bazată pe risc poate fi urmată pentru a permite mai multă protecție a vieții private în cazul unor tranzacții mai puțin riscante, ceea cea ar putea duce la o adoptare mai larga a euro digital printre cetățenii cu o preferință mai puternică pentru protecția vieții private. Eurogrupul sprijină și explorarea unei funcționalități off-line pentru euro digital, ceea ce ar contribui la o gamă mai largă de cazuri de utilizare și, de asemenea, la incluziune financiară sporită.

Comentariu: Amenințarea majoră asupra vieții private a utilizatorilor este subiectul cel mai controversat și cel mai adesea adus în discuție în legătură cu monedele digitale de bancă centrală. În calitate de CBDC, nici euro digital nu a scăpat de asemenea acuze, adoptarea sa fiind chiar echivalată cu intrarea într-o pușcărie digitală a utilizatorilor săi de către un influencer autohton. Afirmațiile Eurogrupului, prezentate în paragraful anterior, ce reiau poziții exprimate și de alte instituții europene, trimit la faptul că euro digital va oferi un nivel de protecție a vieții private cel puțin egal cu cel existent în situația instrumentelor de plată actuale, fiind chiar făcute eforturi pentru îmbunătățirea acestuia.

  • euro digital va trebui sa contribuie la salvgardarea stabilitatii financiare a zonei euro

Eurogrupul subliniează că riscurile potențiale ale adoptării euro digital asupra stabilității financiare trebuie limitate, de exemplu prin impunerea unor limite si constrângeri în proiectarea noii monede, în paralel cu menținerea atractivității sale ca mijloc de plată. Parametrii unor asemenea caracteristici trebuie analizați și discutați în continuare prin analize cantitative cuprinzătoare, iar implementarea lor trebuie să țină cont de mediul economic și financiar în vigoare. Proiectarea și introducerea monedei euro digitale nu trebuie să afecteze abilitatea și independența Sistemului European al Băncilor Centrale (SEBC) de a asigura transmisia monetară pentru a-și îndeplini mandatul de asigurare a stabilității prețurilor.

Comentariu: Prin precizările de mai sus, printre altele, miniștrii de finanțe din zona euro răspund neliniștilor induse publicului de unele persoane, cum că adoptarea monedei euro digitale va duce la înlocuirea și confiscarea banilor cash și a depozitelor bancare, fiind astfel afectată proprietatea. Acest fapt nu se va întâmpla. Din rațiuni de stabilitate financiară și politică monetară, deținerile individuale în euro digital vor fi limitate. Pe această cale, euro digital va coexista cu euro în forma fizică. Totodată, se va evita translatarea, în principal din motive de securitate[iii], a unei părți importante a depozitelor bancare în euro digital, un astfel de fenomen fiind în măsură să afecteze procesul de creditare al economiei de către bănci, cu efecte adverse asupra acesteia.

  • intermediarii financiari nu vor dispărea

Pentru Eurogrup, este o prioritate să se garanteze o acoperire pan-europeană a acestui tip de monedă în același timp cu catalizarea inovației în sectorul financiar și complementaritatea cu soluțiile private. Ecosistemul euro digital[iv] trebuie să beneficieze deputerea și experiența participanților publici și privați și să se bazeze pe infrastructura europeană. Deși este necesară o activitate suplimentară în privința alocării precise a competențelor, Eurogrupul consideră că băncile și alti intermediari financiari supravegheați ar putea juca un rol important în ecosistemul euro digital.

Comentariu: Rezultă căbăncile nu vor dispărea ca urmare a adoptării noii monede digitale, așa cum susțin unii, pe plaiurile noastre mioritice.

  • euro digital nu va fi o monedă programabilă

Eurogrupul consideră că euro digital ar putea fi un element constitutiv al viitoarei arhitecturi pentru soluții de plată de avangardă. În acest scop, el ar putea permite inițierea unei plăți în mod automat atunci când sunt îndeplinite anumite condiții, ceea ce înseamnă că utilizatorii vor fi în măsură      să-și programeze plățile. În calitatea sa de monedă, euro digital trebuie însă, oricând și în toată zona euro, să fie convertibil la paritate (nn - în raport de 1 la 1) cu alte forme ale euro, cum ar fi bancnotele și depozitele băncilor comerciale. Prin urmare, potrivit Eurogrupului, euro digital nu poate să fie o monedă programabilă, deci, de exemplu, nu vor exista restricții în privința tipurilor de bunuri și servicii care pot fi cumpărate sau restricții în timp când un euro digital poate fi utilizat.

Comentariu: Declarațiile de mai sus ale Eurogrupului demolează, fără drept de apel, afirmațiile unora de pe la noi conform cărora moneda digitală de bancă centrală (deci și euro digital) nu este valabilă decât un numar redus și fix de zile (45) sau că ea trebuie folosită într-o zona geografică extrem de restrânsă, în jurul locuinței posesorului acesteia.  

  • euro digital va fi adaptat particularităților zonei euro, dar va trebui să urmărească și interoperabilitatea cu alte CBDC

Potrivit Eurogrupului, euro digital va trebui să se concentreze, ca o prioritate, pe necesitățile și specificul zonei euro. Interoperabilitatea cu alte Monede Digitale de Bancă Centrală (CBDC) trebuie să fie o trăsătură importantă a monedei euro digital. Aceasta va avea în vedere dezvoltarea CBDC de către alte jurisdicții, în scopul de a obține potențialele beneficii ale unor tranzacții transfrontaliere mai ieftine, mai rapide și mai sigure. Pe de altă parte, riscurile asociate utilizării euro digital în afara zonei euro trebuie să fie reduse și monitorizate.

Comentariu: Aceste poziții ale Eurogrupului relevă că nu se urmărește, așa cum susțin adepții teoriilor conspiraționiste, adoptarea unei CBDC globale și că nu există un model unic, universal valabil, pentru astfel de monede.


[i] Eurogrupul este un organism informal ce reunește miniștrii de finanțe din țările zonei euro, reprezentanți ai Comisiei Europene și ai Băncii Centrale Europene (BCE), precum și directorul Mecanismului European de Stabilitate. Grupul poate acționa și într-o componență lărgită, cu participarea miniștrilor economiei și ai finanțelor din toate statele membre. Principala sa atribuție este asigurarea coordonării politicilor economice din statele membre și a condițiilor pentru o creștere economică puternică.

[ii] Noțiunea de “monedă de bancă centrală” și cea de sistem monetar structurat pe două nivele: bani publici și bani privati au fost tratate, relativ detaliat, în articolul nostru “Moneda digitală de bancă centrală (CBDC): Între distopie și realitate” (opiniibnr.ro).

[iii] Euro digital va fi emis de BCE (o bancă centrală), deci va fi cea mai sigură formă de monedă, fără risc de credit sau de lichiditate.

[iv]Prin conceptul de “ecosistem al unei monede digitale de bancă centrală” (în cazul de față euro digital), se înțelege infrastructura care permite efectuarea de plăți în această monedă.


Cristian Bichi

Cristian Bichi

Consilier guvernator, Cancelaria BNR

Articole ale aceluiași autor

Disclaimer

OpiniiBNR.ro este o platformă - forum pe care specialiştii din Banca Națională a României dezbat principalele evoluții macroeconomice și financiare locale și internaționale. Opiniile exprimate sunt strict personale, nu reflectă poziția oficială a Băncii Naționale a României și nu implică sau angajează în niciun fel această instituție.
Politica de utilizare cookies

Căutare

Autori