”În vremuri de provocări sociale presante, cum ar fi schimbările climatice, migrația, inegalitățile și creșterea populației, am ajuns să ne dăm seama că sunt necesare atitudini, abilități și comportamente, care urmăresc crearea de aptitudini, care să ofere noi soluții la probleme sociale complexe, ”viciate” la nivel internațional. Astfel se creează necesitatea unui comportament antreprenorial și o societate antreprenorială, care crește și recompensează un astfel de comportament.”(Bosma și colab., 2020).

Antreprenoriatul, definit în general, ca ”oricare încercare a unei noi întreprinderi sau crearea unei noi afaceri, cum ar fi munca independentă, o nouă organizație a afacerii sau extinderea unei afaceri existente de către o persoană, o echipă de persoane fizice sau afaceri consacrate”, este un ingredient vital în mixtul de dezvoltare economică, un determinant important al veniturilor și locurilor de muncă, atât în prezent, cât și în viitor. (Reynolds și colab., 1999).

Cu toate acestea, natura și procesul acestei dezvoltări economice pot să varieze considerabil între economii. În timp ce încurajarea și dezvoltarea antreprenoriatului este un obiectiv de politici economice important pentru majoritatea decidenților naționali și politicienilor, mulți sunt de asemenea de acord că știința, cunoașterea cauzelor și consecințele antreprenoriatului sunt departe de a fi complet cunoscute.

De aici nevoia de cunoaștere, care include de asemenea o înțelegere a modului în care antreprenoriatul trebuie să fie măsurat și monitorizat, în condițiile în care forma și organizarea de afaceri pot fi la fel de variate ca și persoanele care demarează și desfășoară afacerea. Această provocare trebuie abordată luând în considerare și realizarea multiplelor Obiective ale Națiunilor Unite de dezvoltare durabilă (ODD), dintre care:

-          ODD1: ”A pune capăt sărăciei în toate formele sale pretutindeni în lume”;

-          ODD8: ”Promovarea incluziunii și creșterii economice durabile, ocuparea forței de muncă și muncă decentă pentru toți”;

-          ODD10: ”Reducerea inegalității în interiorul unei țări”.

Raportul din 2019/2020 este cel de al 21-lea Raport Global GEM, ”la o vârstă de persoană adultă” pentru un program substanțial de cercetare, care a generat aproape 700 de publicații științifice folosind date GEM (www.gemconsortium.org/research-papers).

Aceste lucrări au dezvoltat noi înțelegeri despre natura și rolul antreprenoriatului într-o varietate de contexte diferite. De la demararea sa în anul 1999 datele GEM au jucat un rol semnificativ în dezvoltarea și evaluarea politicilor economice pentru guverne naționale, precum și pentru organisme internaționale, inclusiv pentru Banca Mondială, Comisia Europeană, Forumul Economic Mondial și Națiunile Unite.

Așa cum am prezentat în articolul precedent (vezi Opinii BNR: Ce este și cum se măsoară activitatea antreprenorială prin cercetarea ”Monitorizarea globală a antreprenoriatului), proiectul consideră antreprenoriatul ca un proces, care cuprinde diferite faze, de la intenția de a demara, până la începerea, apoi până la conducerea unor nou înființate întreprinderi sau până la întreruperea unei afaceri (Xavier și colab.,2013, pg.13).

Metodologia științifică a conceptului cu privire la date este compus din două instrumente complementare: Ancheta populației adulte (APS) și Ancheta experților naționali (NES).

Ancheta populației adulte (APS) ca și în anii anteriori se diferențiază de alte tipuri de cercetări științifice de acest gen, prin faptul că, explorează rolul individului în ciclul de viață al procesului antreprenorial. Accentul se pune nu numai pe caracteristicile afacerii, ci și pe motivația persoanelor de a începe o afacere, acțiunile întreprinse pentru a începe și conduce o afacere, precum și atitudinile legate de antreprenoriat. APS este administrată în fiecare an la minimum 2000 de persoane adulte cu vârsta între 18 și 64 de ani în fiecare țară participantă, asigurându-se că eșantionul este reprezentativ științific la nivel național. În acest fel se pot captura informații și cu privire la ”economia informală” din țările participante, precum și la modul în care indivizii unei țări înțeleg la nivel individual cum trebuie să demareze o afacere, cum văd oportunitățile din economie la un moment dat.

Nucleul întrebărilor cuprinse în APS a rămas consecvent același de-a lungul anilor, oferind o perspectivă longitudinală valoroasă de aproape 21 de ani. Cu toate acestea, există o secțiune de ” Subiecte speciale”, care s-a schimbat anual, explorând aspecte ale antreprenoriatului care nu au fost și nu sunt acoperite în APS de bază. Totodată, echipele naționale pot să adauge întrebări în ancheta lor pentru a investiga aspecte de importanță națională (de ex. pe parcursul anilor subiectul special se referea la educația financiară/antreprenorială; efectele crizei globale din 2008 asupra antreprenoriatului; sau antreprenoriatul feminin; dar și cel al tinerilor).

Înainte de orice modificare în chestionare sunt necesare o deliberare și o dezbatere atentă, având în vedere necesitatea comparabilității între ani și empiricul longitudinal al datelor, perspectiva pe care acesta o oferă dezvoltării antreprenoriatului. Prin urmare, chiar dacă chestionarele APS sunt revizuite continuu, aceste modificări sunt minime, pentru a asigura continuitatea și relevanța informațiilor din datele colectate. Pilotajul atent precede întotdeauna orice schimbare majoră.

Cu toate acestea, chestionarul GEM-APS 2019 a inclus câteva schimbări:

-          Distinge mai bine între diferite forme de activitate atreprenorială, de la antreprenoriatul independent, la activitate antreprenorială în stadiu incipient, activitate sponsorizată în stadiu incipient (împărțit cu un angajator) și angajat în activitate antreprenorială;

-          A îmbunătățit modul în care sunt măsurate atitudinile, adoptând o scală Likert în 5 puncte de la ”puternic de acord” la ”puternic dezacord”, în loc de răspunsuri de ”da sau nu”, prin urmare permițând o nuanță mai mare la răspunsuri și reducând substanțial proporțiile răspunsurilor de ”nu știu”;

-          A îmbunătățit înțelegerea și măsurarea motivației prin furnizarea unei alegeri mult mai largi a motivelor pentru care să începi o nouă afacere;

-          A introdus măsuri mai largi de impact, inclusiv domeniul geografic (local, național, internațional), atât la inovarea produselor, cât și la inovarea proceselor.

Subiectul special la chestionarele APS 2019/2020 este talentul antreprenorial.

Până în prezent cercetarea a analizat aspectele sociale, percepțiile, inclusiv autopercepțiile cu privire la începerea unei afaceri. O influență asupra inițierii sau nu a unei afaceri și perspectivele sale de succes pot fi perspectiva sau dispoziția individului: dacă sunt oportuniste, proactive sau creative, și dacă acel individ are un plan de carieră antreprenorială pe termen lung și acționează asupra acesteia.

Noul set de întrebări din APS 2019/2020 a invitat respondenții să fie de acord sau în dezacord cu următorul set de afirmații:

-          În zona în care trăiți rareori vedeți oportunități de afaceri, chiar dacă sunteți foarte bine informați;

-          Chiar și atunci când descoperiți o oportunitate profitabilă, rareori acționați după această descoperire;

-          Alte persoane sunt de părere, că sunteți extrem de inovator;

-          Fiecare decizie pe care o luați face parte din planul dvs. de carieră pe termen lung.

Aceste întrebări se referă la modul în care oamenii percep mediul lor, dacă văd oportunități în jurul lor, precum și frica de eșec, care i-ar împiedica să urmeze aceste oportunități. Întrebările despre cum recunosc oportunitățile și tendința de a acționa asupra lor, reflectă nivelul de dispoziție pozitivă față de antreprenoriat și ilustrează potențialul antreprenorial al persoanelor dintr-o țară.

 

Fig.1. Cum percep oportunitatea persoanele chestionate (% adulților care (a) rareori văd oportunități de afaceri și (b) chiar și atunci când descoperă o oportunitate profitabilă, rareori acționează asupra ei)

Ufig1

Sursa: GEM Global Report 2019/2020, pag.34,

 

Figura 1 arată că mai puțin de 3 din 10 persoane adulte din Italia și Olanda sunt de acord cu faptul că, rareori văd oportunități de afaceri, comparativ cu 7 din 10 persoane adulte din Iordania, Egipt, Madagascar, Maroc și India.

Valoarea proporției persoanelor, care atunci când găsesc o oportunitate de afacere rareori acționează, a fost cea mai scăzută în Irlanda și Italia. Cu toate acestea, mai mult de 7 din 10 persoane adulte sunt de acord că rareori acționează când văd oportunități profitabile în Egipt, Norvegia și Guatemala. În general (în 35 de economii din cele 50 participante la GEM în 2019/2020) proporția persoanelor care rareori acționează asupra oportunităților profitabile este mai mare decât a celor care rareori văd astfel de oportunități (deși există o oarecare corelație pozitivă între cele două grupe de persoane).

Al doilea instrument metodologic utilizat în cercetare este ”Ancheta experților naționali”(National Expert Survey - NES), care identifică noi factori despre care se consideră că au un impact semnificativ asupra spiritului antreprenorial, cunoscut sub numele de Condiții cadru antreprenoriale (CCA) (Entrepreneurial Framework Conditions - EFC). Scopul NES este de a evalua la un moment dat starea CCA în fiecare economie.

Condițiile cadrului antreprenoriale sunt cele din anii precedenți, precum și modalitatea în care este privită formarea antreprenoriatului de la observarea oportunității până la existența firmelor stabile, consacrate nu a suferit modificări. Acest lucru permite păstrarea comparabilității longitudinale pe parcursul anilor a datelor cu privire la spiritul antreprenorial.

 

 

Fig.2. Cadrul antreprenorial al cercetării

ufig2

Sursa: GEM Global Report 2019/2020, pag.26,

 

Indicatorul cel mai important calculat pe baza datelor este indicatorul TEA( Total Early-Stage Entrepreneurial Activity), care reprezintă activitatea întreprinzătorilor noi, văzută ca rata întreprinzătorilor în formare și al proprietarilor de afaceri noi, indicator al activității antreprenoriale în stadiu incipient. O parte semnificativă a întreprinzătorilor în formare nu reușesc să pornească afacerea, totuși activitățile lor pot avea efecte asupra economiei, deoarece ele pot exercita presiuni asupra firmelor deja existente în piață de a-și îmbunătăți activitatea. În această cercetare, proprietarii de firme care au efectuat plăți și au plătit salarii angajaților cu o vechime peste 3,5 de ani, sunt clasificați ”proprietari de afaceri consacrate”.

Nivelul TEA în cele 50 de economii participante la cercetare în anul 2019 este prezentat în fig.3. în ordine crescătoare pe regiuni (cu 95% interval de încredere).

Nivelurile TEA sunt cele mai scăzute în Italia și Pakistan (cu mai puțin de 4% din populația adultă care începe sau conduce o afacere nouă), precum și în Polonia, Belarus și Japonia (cu doar 5%). După cum arată fig.3. regiunile America Latină și Caraibe au cele mai înalte niveluri de TEA, conduse de Chile și Ecuador, unde 1 din 3 persoane adulte încep și conduc o nouă afacere. Încurajator este faptul că, în majoritatea economiilor este un lucru important pentru populația adultă să înceapă o afacere, totodată și un obiectiv politic comun. Transformarea start-up-urilor în afaceri sustenabile financiar pe termen lung este de asemenea foarte important în mai multe economii participante la GEM 2019.

Transformarea unui start-up într-o firmă matură nu este ușor, necesită finanțare, dar și timp, nu toți vor reuși, dar cei care contribuie la dezvoltarea economiei prin furnizarea de locuri de muncă, venituri stabile, precum și prin producția de bunuri și de servicii pe care populația va continua să cumpere, vor reuși să treacă de acest nivel.

 

Fig.3. Indicatorul TEA(Total Early-Stage Entreprneurial Activity) (% în cadrul populației adulte cu vârsta între 18-64 de ani)

ufig3

Sursa: GEM Global Report 2019/2020, pag.37.

 

Un raport scăzut între afaceri în stadiu incipient și afaceri consacrate ar putea indica potențiale dificultăți în reaprovizionarea bazei de afaceri a unei economii în viitor. Totodată, un raport foarte mare între firme în stadiu incipient și cel consacrat ar putea indica interesul de a începe afaceri, dar dificultăți în tranziția acestora la categoria de afaceri consacrate. În astfel de cazuri, persoanele pot începe afaceri pentru un câștig financiar pe termen scurt, sau mai degrabă ca un ”stopgap” în așteptarea altor opțiuni, decât cu scopul de a le dezvolta în afaceri durabile. Alternativ, este posibil că mediul de afaceri pur și simplu să nu favorizeze dezvoltarea în timp a afacerii. Există și situația în care ratele de antreprenoriat pot crește, dar acestea încă nu pot să se reflecte în rata de afaceri stabilă/consacrată.

 

Fig. 4. Indicatorul TEA și EBO (% în cadrul populației adulte cu vârsta între 18-64 de ani)

ufig4

Sursa: GEM Global Report 2019/2020, pag. 37.

 

Fig.4 arată că majoritatea economiilor au niveluri mai ridicate de antreprenoriat în faza incipientă decât de proprietari de afaceri consacrate, cu o distanță de timp distinctă în conversie. În 9 economii nivelul TEA este de peste 3 ori peste nivelul EBO ( Estabilished Business Ownership- proprietari de afaceri stabile/consacrate). Aceasta include 4 țări din Orientul Mijlociu și Africa (Egipt, Oman, Qatar, Africa de Sud) și 5 țări din America Latină și Caraibe (Mexic, Chile, Columbia, Panama, Puerto Rico). La celălalt capăt al scalei, 12 economii au niveluri de TEA care sunt mai mici decât cele corespunzătoare nivelului EBO (inclusiv 8 țări din Europa: Italia, Polonia, Spania, Slovenia, Grecia, Elveția, Olanda și Macedonia de Nord).

Raportul global GEM 2019/2020 caută răspunsuri la următoarele:

 1. 1. Antreprenorii se nasc sau ” se fac”, studiază pentru a deveni antreprenori?

Accesul (de către antreprenori) la o rețea informată și motivată al altor antreprenori este un factor important de promovare pentru răspândirea antreprenoriatului. De exemplu, Silicon Valley și alte hub-uri de inovare de profil au beneficiat de această dinamică motivantă a intermedierii cunoștințelor. Cercetarea GEM 2019/2020 a constatat că proporția populației adulte (cu vârsta între 18-64 de ani) care cunoaște pe cineva, care a demarat propria afacere în ultimii doi ani variază considerabil între țări, de la mai puțin de unu din cinci în Japonia, la mai mult decât patru din cinci în Arabia Saudită. Această variație globală reflectă parțial diferite rate de prevalență pentru antreprenoriat, dar include și informații despre cultură și normele sociale ale unei țări. Antreprenoriatul depinde în mare măsură de faptul că antreprenorii potențiali observă oportunități, care se pot transforma în propuneri interesante de afaceri.

Cercetarea din 2019 arată că Japonia are cea mai mică pondere a adulților care văd oportunități bune de a începe o afacere, în jur de unu din 10 persoane, indicând poate o prevalență spre alte forme de generare a veniturilor, având totodată una din cele mai îmbătrânite populații din lume. Pe de altă parte, aproape 9 din 10 persoane adulte în Polonia, și 8 din 10 persoane în Suedia și India văd oportunități bune de-a începe o nouă afacere. Ceea ce observăm este faptul că, nu contează că există sau nu oportunități dacă nu sunt recunoscute ca atare de persoanele potrivite.

Credința în sine și încrederea în capacitatea de a reuși a celor care demarează o nouă afacere sunt indicii ale disponibilității pentru antreprenoriat. În 36 din cele 50 de țări participante la cercetare, mai mult de jumătate din populație consideră că au abilitățile, cunoștințele și experiența pentru a începe propria afacere, în timp ce în 42 din cele 50 de economii, mai puțin de jumătate din cei care văd oportunități bune sunt descurajate de teama de eșec.

 1. 2. Există ”stupi globali” de antreprenoriat, și dacă da, unde?

Cercetarea din 2019 relevă ”stupi” de activitate antreprenorială prin identificarea nivelului ratei activității antreprenoriale în stadiu incipient (TEA). În acest sens, TEA variază de la 5% sau mai puțini adulți în Italia, Polonia, Japonia, până la peste 35% în Chile și Ecuador. În cadrul celor 50 de economii participante la cercetarea GEM în 2019, cele mai ridicate 6 niveluri de TEA sunt în America Latină și Regiunea Caraibelor. Poate părea paradoxal, dar s-ar putea datora unor factori sociali, norme culturale, lipsa unor oportunități alternative de venit și amploarea concurenței, precum și creșterea rapidă a economiilor.

Un indicator potrivit al stării de sănătate a antreprenoriatului într-o economie este reprezentat de nivelul antreprenoriatului consacrat, stabil (Established Business Ownership - EBO). 2% sau mai puțin dintre adulți sunt proprietari de afaceri stabili în Puerto Rico, Mexic, Egipt și Oman, comparativ cu până la 20% în Madagascar, 16% în Brazilia, 15% în Guatemala și Ecuador și 14% în Grecia.

În multe economii proporția persoanelor adulte care demarează o nouă afacere depășește pe cei care dețin o afacere stabilă. Aceasta pare o problemă de decalaj în timp pentru cei care pornesc o nouă afacere față de antreprenorii stabili de mulți ani în economie.

 1. 3. ”Angajații cu activitate antreprenorială” sunt cei care influențează antreprenoriatul pe glob?

În contextul actual al afacerilor în mișcare rapidă și în continuă schimbare, puternic influențat de progresul tehnologic accelerat, firmele valorifică din ce în ce mai mult abilitățile antreprenoriale în rândul angajaților.

În Marea Britanie, Australia, Emiratele Arabe Unite peste 8% dintre persoanele adulte sunt implicați în activități antreprenoriale ca angajați ai unor firme.

Având în vedere schimbările în cultura organizațională și națională implicate de imperativul antreprenorial al angajaților, o astfel de tranziție în domeniul muncii pare dificilă pentru unele economii, dar ele sunt și vor fi din ce în ce mai necesare. Activitatea antreprenorială a angajaților va crește probabil din ce în ce mai mult și va avea o importanță semnificativă și în economiile în care această afacere nu este încă prevalentă.

Rezultatele cercetării din anul 2019 ne arată că pentru tot mai multe persoane care demarează o nouă afacere proprietatea este partajată cu angajatorul său. În 13 din cele 50 de economii participante la această cercetare nivelul acestui nou antreprenoriat sponsorizat depășește nivelul antreprenoriatului independent. Acest lucru ne indică un interes crescut pentru modele de afaceri mai puțin autocratice și/sau o echilibrare între afaceri pornite independent sau cu sprijinul organizațiilor consacrate, stabile. Este un fenomen, care pe viitor va avea o influență mult mai puternică, având în vedere și noile modalități de finanțare a afacerii (de ex. prin fintech-uri sau crowdfunding etc.).

 1. 4. Sunt antreprenorii chiar inovatori?

O funcție importantă a noului tip de antreprenoriat este de-a introduce în piață produse și servicii absolut noi, create pe baze de tehnologii inovatoare.

Cercetarea din 2019 relevă faptul că, în 7 economii (Canada, Guatemala, Ecuador, Chile, Panama, Puerto Rico și Emiratele Arabe Unite) mai mult de una din 20 de persoane adulte demarează o nouă afacere sau au o afacere în stadiu incipient cu produse/servicii noi, noi măcar pentru localnicii din zonă. Aceasta este un semn încurajator, că inovația intră cu adevărat în inima antreprenoriatului. Acest lucru arată figura de mai jos, procentul dintre adulți care sunt de acord că alte persoane cred că sunteți extrem de inovator, precum și procentul celor la care fiecare decizie face parte dintr-un plan de carieră. Pe viitor inovarea va face diferența.

 

Fig.5 Inovare și obiective pe termen lung

ufig 5

Sursa: GEM Global Report 2019/2020, pag.34.

 

 1. 5. Sunt mai multe femei antreprenori?

Femeile, forțe puternice în societate, au un rol robust în unele economii, deși încă rămân semnificativ în urma bărbaților. În timp ce o proporție mai mare de bărbați decât femei sunt antreprenori în stadiu incipient (TEA), în anul 2019 există 3 economii în care rata femeilor antreprenori în stadiu incipient depășește rata bărbaților ( Arabia Saudită, Qatar, Madagascar). Rezultatul Arabiei Saudite este deosebit de important, și poate fi rezultatul schimbărilor recente de politică, oferind femeilor mai multă libertate individuală în societatea saudită. Cu toate acestea, femeile antreprenoare sunt departe de a fi câștigat această bătălie la nivel global. La capătul celălalt al scalei există mai mult de 2 antreprenori bărbați pentru fiecare femeie antreprenor (Egipt, Norvegia, Japonia, Macedonia de Nord).

 1. 6 .Este vârsta un factor determinant pentru antreprenoriat?

În 38 de țări din cele 50 participante la cercetare rata activității antreprenoriale în stadiu incipient crește odată cu vârsta și apoi începe declinul. Cu toate acestea există suficiente excepții pentru a concluziona că, în timp ce vârsta contează, alți factori, precum accesul la resurse, tradiții antreprenoriale în familie, migrația și imigrația etc. pot conta mai mult.

 1. 7. Finanțarea antreprenorială vine din piețe?

Investiția informală are loc atunci când un individ investește în noua afacere al unei alte persoane. Cercetarea din 2019 arată că ratele investițiilor informale sunt la un nivel de 2% dintre persoanele adulte în 10 din cele 50 de economii, dar sunt și țări unde această rată se situează la peste 10% (Chile, Arabia Saudită, Guatemala, Oman).

Investițiile medii variază de la mai puțin de 500 USD (în 4 țări) la peste 10.000 USD (în 8 țări) și peste 20.000 USD în cazul a 2 țări (Elveția și Coreea de Sud).

Nivelul investițiilor informale reflectă în mod clar resursele disponibile într-o economie, dar poate de asemenea indica și un eșec al sistemului financiar de a oferi acces la finanțarea antreprenorială.

Accesul insuficient la finanțare poate exclude mulți aspiranți antreprenori, dar înseamnă și faptul că, cine nu are deja resurse financiare suficiente disponibile sau o rețea de investitori informali cu resurse disponibile nu va avea șansa de a demara o afacere.

 1. 8. Toate ieșirile din afacere ale proprietarilor înseamnă și sfârșitul afacerii?

Proporția persoanelor care în ultimele 12 luni și-au întrerupt activitatea antreprenorială a variat de la 2% (în 5 țări), până la 10% sau mai mult (Oman, Iordania, Emiratele Arabe Unite).

Cu toate acestea, ieșirea dintr-o afacere nu trebuie să presupună că afacerea se întrerupe.

Vânzarea afacerii către alți proprietari poate fi un indicator al profitabilității pentru alte persoane sau entități, pentru că dacă afacerea va continua ea va fi puternic influențată de dimensiunea și de profitabilitatea sa. În 5 economii (Elveția, Suedia, Canada, Portugalia, Luxemburg) proporția afacerilor care continuă cu noi proprietari după ieșirea celor existenți depășește proporția celor care se închid definitiv.

Imaginea antreprenoriatului la nivel mondial, atât în ceea ce privește ”pregătirea mentală”, cât și condițiile cadru, variază considerabil în funcție de contextul național. Prin urmare, antreprenoriatul nu există în vid, depinde de contextul național și condițiile locale.

WEF(2015.3) a identificat 16 abilități de care tinerii au nevoie în secolul XXI pentru a deveni antreprenori. Ele se împart în 3 grupuri:

-          Educație (literacy): de citire, calcul, abilități științifice, digitale, financiare și culturale;

-          Competențe (competencies): gândire critică, rezolvarea problemelor, creativitate, comunicare și cooperare;

-          Calități personale (character qualities): curiozitate, inițiativă, perseverență, adaptabilitate, conștientizare culturală și socială.

Din punct de vedere al motivelor care caracterizează persoanele care se gândesc să înceapă propria afacere, acestea sunt legate de libertate, independență, a fi propriul stăpân, realizarea propriului vis, creativitate, a crea ceva, a crea valoare.

Cu cât aceste motivații ne caracterizează mai mult, cu atât simțim mai intens spiritul de a fi antreprenori.

 

Agnes Nagy

Consultant strategie BNR

 

Bibliografie

 1. Bosma, N., Hill, S., Ionescu-Somers, A., Kelley, D., Levie, J., Tarnawa, A. (2020), Global Entrepreneurship Monitor 2019/2020 Global Report, Global Entrepreneurship Research Association, London Business School, Regents Park, London NW1 4SA, UK
 2. Bygrave, W.D. (1994), Portable MBA in Entrepreneurship. John Wiley&Sons
 3. Opinii BNR: ”Ce este și cum se măsoară activitatea antreprenorială prin cercetarea ”Monitorizarea globală a antreprenoriatului
 4. Reynolds, P. D., Hay, M., & Camp, S. M.(1999), Global Entrepreneurship Monitor Executive Report, Kaufman Centre for Entrepreunrial Leadership.
 5. WEF (2015), New Vision for Education: Unlocking the Potential of Technology. World Economic Forum, Switzerland
 6. Xavier, S. R., Kelley, D., Kew, J., Herrington, M., Vorderwülbecke, A. (2013), Global Entrepreneurship Monitor. 2012 Global Report, Babson College, Universidad del Desarrollo, Universiti Tun Abdul Razak and Global Entrepreneurship Research Consortium (GERA).

Agnes Nagy

Agnes Nagy

Consultant strategie, Cancelaria BNR

Disclaimer

OpiniiBNR.ro este o platformă - forum pe care specialiştii din Banca Națională a României dezbat principalele evoluții macroeconomice și financiare locale și internaționale. Opiniile exprimate sunt strict personale, nu reflectă poziția oficială a Băncii Naționale a României și nu implică sau angajează în niciun fel această instituție.
Politica de utilizare cookies

Căutare

Autori